En ny leverandør fra det sjællandske

Vi er i gang med at samle så mange bornholmske avlere som muligt, der kan levere til jeres øKASSER, og vi har erfaret, at det i år bliver svært at skaffe bornholmske grøntsager, urter, bær og frugt nok til alle årets kasser. Derfor har vi indgået en aftale med Burresødal på Sjælland om, at de sender grøntsager over til Bornholm, når vi har brug for det, for at hjælpe os med at fylde kasserne indtil de bornholmske avlerne har nok produkter.

Burresødal skriver på deres hjemmeside, www.buresodal.dk:
 
Sammenhæng og bæredygtighed

...Gården Buresødal er hjertet i et væld af landbrugsaktiviteter der spænder over salg af økologiske madvarer, markdrift, dyrehold og naturpleje.

Buresødal ligger for enden af Farum Naturpark - et enestående naturområde. Gårdens kvæg og får afgræsser her på skovenge og naturarealer. En alsidig markdrift med korn og græs sikrer dyr og mennesker rigeligt foder og sund mad - året rundt.

Vores ønske er at drive et bæredygtigt landbrug hvor produktion, natur og menneskelige behov er afstemt efter hinanden - med vægt på sammenhæng.

Vi skriver løbende nyhedsbreve om, hvad der rører sig i forhold til kassernes indhold og I er altid velkommne til at kontakte os på mail eller telefon, hvis I har spørgsmål eller forslag. Ligeledes, hvis I har lyst til at dyrke frugt eller grønt til øKASSEN - eller kender nogen, som gør - hører vi gerne fra jer.

Vores ønske er, at initiativet øKASSEN vil danne rammen for et kolletiv af bornholmske avlere og producenter, der samarbejder med os, og at vi sammen kan løfte opgaven om at lave en økasse, der er 100% bornholmsk. Vi mener det vil kunne lade sig gøre på sigt. Og jeres støtte er essentiel for at det kan lykkes.