Den optimale emballage

Vi har i øKASSEN valgt at bruge tid og kræfter på at udvikle den optimale emballage, en emballage der kan komposteres eller indgå i nye sammenhæng uden at forurene på nogen måde. Det kræver tid, arbejdsro, fokusering at gå igang med og udvikle. Vi kommer derfor ikke til at køre grønsagskasser ud det næste lange stykke tid. øKASSEN støtter op om Den Bornholmske Jordbrugsfonds arbejde på at lave en fællesskabsgård, og der lave fælles pakkefaciliteter. Vi må se hvad det bringer med sig;-).

"Don't study design - study life!"
Hvis der er en ting, som vi har lært fra vores tid med øKASSEN, er det, at design og kommunikation er uvurderligt vigtige. Og kommunikation er 2-vejs --- bl.a. hvordan reagerer vi på, hvad vi hører og hvad er vigtigt at fortælle? Det er et emne for sig og til en anden gang. 
Men: DESIGN! Kassemodtagerne var meget begejstrede for vores trækasser, som vi fik bygget efter særlige krav. Vi lærte en masse af at slæbe vores første kasser, så vi bedre kunne tilpasse den næste type - og, ideelt, ville vi have fortsat indtil vi var kommet hele vejen rundt: bæredygtighed (næsten på plads), bærevenlighed (godt på vej), opbevaring og transport (små justeringer kræves), æstetik og sansning (tæt på), rengøring og hygiejne (udfordrende) mv.
De fleste af vores kassemodtagere var kede af, at vi anvendte plastposer til emballering af visse grønsager. Faktisk var mange kede af, at der overhovedet skulle bruges poser o.l. Vi skulle efterleve nogle bestemte regler, så emballage var en nødvendighed - og emballage kan, som bekendt, forebygge madspild. Desværre er plast den mest bæredygtige løsning indtil videre, når man kigger på hele livscyklus. Men der er jo mere end den teoretiske livscyklus: vores adfærd. Og det er derfor vi nu har valgt at dedikere os til et studie af emballage til fødevarer, ud fra designprincipper, som tager hele mennesket med.
Meget standard emballage efterlever krav til det emballerede produkt, krav til produktion og destruktion/genanvendelse og krav til transport og opbevaring. Ofte er der også en visuel bearbejdning. Vi vil gerne medtage alle sanser og fremme en helhedsæstetik, som påvirker den måde, vi omgås emballage på. Vi tror det bliver sjovt og spændende, så følg os på vores rejse!