Bornholm, Bornholm, Bornholm (og andre steder)

Vi har nu været på besøg i marken hos de forskellige avlere her på Bornholm. Vi har også snakket med konsulenter fra Bornholms Landbrug og må kon­statere at der er for lidt grøntsager til at dække økassens behov i 2016. Dette skyldes blandt andet en lang periode med tørke og at avlerne pt ikke har mulighed for at opbevare deres produkter i kølerum (dette vil være nødvendigt i vintermånederne, for at grøntsagerne kan holdes friske længere tid).
Vi er blevet anbefalet af økologiske konsulenter at kigge mod Sverige og Sjælland efter økologiske avlere. Vi har fået kontakt til producenter, der har mulighed for at supplere op i de perioder hvor avlerne på Bornholm ikke har mulighed for at levere til os.
Vores ønske er at øKASSEN på sigt vil blive fyldt op med bornholmske grøntsager og frugt. Og vi har planer om at mødes med de bornholmske avlere i efteråret og vintermånederne for at lave forhåndsaftaler til næste års produktion. Dette vil sikre avlerne en fast indkomst via afsætning til øKASSEN, og de vil derfor have et større grundlag for at koncentrere sig om at dyrke grøntsager og frugt. Vi kan allerede nu se hvor meget det spirer rundt om hos de forskellige avlere og vi kan mærke deres iver efter at få mulighed for at dyrke mere og det synes vi er ret positivt.
Vi har flere avlere der har meldt ud at de vil kunne levere grøntsager og frugt til os fra foråret 2017, og fremefter, men ikke kan nå at være med fra i år. Vi har derfor som målsætning at kassen fra næste år vil blive med 100% bornholmske produkter.
Gennem jeres tilslutning og opbakning til øKASSEN i denne vækstsæson, viser I at der er et stort behov for at der produceres grøntsager og frugt lokalt.